Eaglescience & COMMIT/ - Eaglescience
  • 8 maart 2017

Eaglescience & COMMIT/

Eaglescience & COMMIT/

Eaglescience & COMMIT/ 1024 683 Eaglescience

Eaglescience neemt deel aan verschillende COMMIT projecten, zoals project Brainwave eReader, Inclusive Design and Art Designed Through Emotions. COMMIT is een public-private onderzoekinstituut waar universiteiten, technologische instituten en zowel kleine als grote bedrijven meedoen in public-private multi-party projecten. COMMIT verbindt academisch onderzoek en (non-)profit organisaties in ICT. Het is een gebruikers-inspirerend fundamenteel ICT-onderzoek in welzijn en werk, in publieke veiligheid, in wetenschap, in informatieservices en met applicaties in cultuur, agricultuur en zorg. Het ICT-onderzoek programma omvat het bereik van kleine, ingebedde systemen tot sensornetwerken en van grootschalige netwerken tot interactiedata, en van getalsmatige inhoud tot tekst en grafische inhoud.

Voor meer informatie, bezoek commit-nl.nl