Emoties meten - Emoties meten - Eaglescience
  • 17 maart 2017

Emoties meten

Emoties meten

Emoties meten 400 400 Eaglescience

Het meten van emoties is een populair onderwerp in de wetenschap. Over de hele wereld zijn wetenschappers verschillende technieken en methodes aan het bestuderen voor het meten van emoties, vaak met dure uitrusting. Alle inspanningen zijn gefocust op individuen in een gecontroleerde omgeving, met de meest geavanceerde technologische uitrusting.

Een verplaatsbaar observatielab, het Grunberg Lab, was opgezet zodat Arnon zijn boek kon schrijven, “Het Bestand”. Tijdens het schrijven van zijn boek, een satirisch verhaal waarin de online wereld wordt bekritiseerd, werden Arnon’s hersenactiviteit en subjectieve emoties gemeten. Deze metingen werden vervolgens gecorreleerd aan de tekst die hij had geschreven. Bijvoorbeeld, als Arnon aan het schrijven was over boosheid of afgunst, zou hij deze emoties zelf ervaren? De volgende stap in dit project was het meten van de emoties van bijna 300 lezers van dit boek in een gecontroleerde omgeving. Emoties waren gemeten met behulp van de hersenactiviteit (EEG), hartslag (ECG) en veranderingen in elektrische weerstand van de huid (EDA) tijdens het lezen van Arnon’s boek. Na het analyseren van de gegevens bleek het dat neurofysiologische reacties gekoppeld konden worden aan de gemelde emoties.

“In dit system alle verzamelde data was geanalyseerd door algoritmen die individuele emoties aanduiden op een schaal van valentie en opwinding”

In 2015 nam het Brainwave project de cruciale stap in de ontwikkeling van een commercieel systeem gebaseerd op standaard consumentenelektronica, dat gebruikt wordt in een simulatie van de echte wereld. Ons doel was het maken van een proefdruk van het product; draagbaar en comfortabel, snel en makkelijk in te stellen en te verbinden met WiFi of Bluetooth. Het platform bestaat uit drie componenten: tablet, sensoren en de server.

We hebben een mobiele applicatie ontwikkeld (voor een tablet) die data verzamelt en verstuurd van verschillende sensoren naar een systeem: hersenactiviteit (EEG), hartslag (ECG),  veranderingen in elektrische weerstand van de huid (EDA) en gezichtsexpressies (webcam). Alle verzamelde data van dit systeem zijn geanalyseerd door tekst mining algoritmen die individuele emoties aanduiden op een schaal van valentie en opwinding. Dit resulteerde in de Brainwave eReader, welke de lezerservaring verbeterde voor e-books en tablet readers door het meten van emotions van de lezer en deze te delen met andere lezers. Voor de Brainwave eReader nieuwe kenmerken, zoals plaatjes en geluiden, het aanpassen van de verhaallijn of het aanmoedigen van dialogen tussen lezers, waren gemaakt.

Dit jaar hebben we de resultaten van het COMMIT/SWELL project en het Brainwave project één stap dichterbij gebracht in het project Art Designed through Emotions (ADE). Ons doel was om een unieke ervaring te creëren door het meten, visualiseren en presenteren de groepemoties van 20 mensen. Om de groepemoties te kunnen meten en te visualiseren, moesten we onze huidige platform uitbreiden dat was bedoeld voor individuen. Verschillende hardware moest overwogen worden om het platform te gebruiken met 20 mensen tegelijk.

De tijd tussen het meten en de output moest gereduceerd worden naar real-time. In dit project hebben we algoritmen nodig die emoties kunnen berekenen in een kleine groep mensen. In het kort: we hebben het platform, de algoritmen en de software verbeterd zodat we groepen met gebruikers tegelijkertijd aan konden. Elke persoon was verbonden met één node.

De verzamelde individuele data of elke van deze nodes waren vervolgens verstuurd naar een groepsanalyser node, welke de werkdruk verdeelde over verschillende verwerkende nodes en zo optimaal gebruik te maken van de moderne multi-core processors. We hebben onze unieke groepsemoties meten ervaring gepresenteerd tijdens Polaris: de openingsact van het Amsterdam Dance Event 2016 en tijdens de Frankfurter Buchmesse 2016, waar Arnon Grunberg zijn eigen boek heeft gelezen “Het Bestand”.

De data die we verzameld hebben, zal onderzocht worden door TNO voor wetenschappelijke doeleinden. Deze kennis draagt bij aan het doel van het COMMIT/SWELL project. Vervolgens zullen we de mogelijkheden onderzoeken voor applicaties in een meer commercieel en creatieve context.

Meer informatie?

COMMIT/ SWELL
Wired: a Writer and Readers
Brainwave
ADE: visualising emotions
Polaris 2016
Frankfurter Buchmesse 2016
TNO