SamenStarten - Opvoed ondersteuning - Eaglescience Software BV
  • 16 maart 2017

SamenStarten

SamenStarten

SamenStarten 645 538 Eaglescience

Doel van dit project is de verbetering van het signalerings- en begeleidingsprogramma SamenStarten. Via SamenStarten worden kinderen en gezinnen, die te maken hebben met een hulpvraag (bijvoorbeeld opvoed- of financiële problemen), snel opgespoord en ondersteund. Huisbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van SamenStarten.

Uit onderzoek blijkt dat jeugdverpleegkundigen tijdens deze huisbezoeken niet altijd in staat zijn oudercompetenties te versterken, hulp te verlenen en/of te verwijzen naar hulpinstanties (zoals Maatschappelijk werk). Daarom onderzoekt TNO samen met GGD Amsterdam hoe verpleegkundigen digitale ondersteuning geboden kan worden, tijdens huisbezoeken op een Tablet PC.

De ontwikkeling van de digitale ondersteuning gaat in samenwerking en overleg met jeugdverpleegkundigen en stakeholders. De Tablet dient bij te dragen aan de communicatie en samenwerking tussen verpleegkundigen en ouders en zodoende aan de zorgverlening en versterkt ouderschap. Resultaten van het project zijn relevant voor SamenStarten, maar ook voor de JGZ in brede zin.

In september 2016 is een ge-update versie uitgebracht. Onder begeleiding van TNO starten 30 verpleegkundigen met het gebruik van de nieuwe SamenStarten-app.

Meer weten? Zie project SamenStarten.