Ons antwoord op de gekte op de arbeidsmarkt - Eaglescience
  • 28 maart 2019

Ons antwoord op de gekte op de arbeidsmarkt

Ons antwoord op de gekte op de arbeidsmarkt

Ons antwoord op de gekte op de arbeidsmarkt 1024 1024 Eaglescience
Hack de recruiter en bepaal zelf waar jouw hiring fee heen gaat.

Eaglescience Software lanceert de campagne ‘Hack de Recruiter!’ als reactie op de krapte op de arbeidsmarkt en de bijkomende rol van recruitmentbureaus die tegen hoge hiring fees nieuwe werknemers ‘matchen’. Softwareontwikkelaar Eaglescience bevindt zich in de ICT-branche, waar het personeelstekort nog nijpender is. Snel zal dit probleem niet worden opgelost: volgens onderzoek van de Universiteit van Maastricht zal tot en met 2022 de vraag naar ICT’ers groeien met 3,4 procent.

Het doel van de campagne ‘Hack de Recruiter!’ is om het bedrag dat normaal besteed wordt aan een extern ingehuurde recruiter, door de nieuwe werknemer naar keuze te laten besteden. Een voorwaarde is dat het geld, variërend van 6.000 euro (junior developer) tot 10.000 euro (senior developer), besteed wordt aan zaken die in lijn zijn met de drie pilaren van Eaglescience: zelfontplooiing, plezier en voldoening uit ons werk door bij te dragen aan een betere wereld. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een Virtual Reality spel, een gastspreker uitnodigen op kantoor of een dag met het team ons inzetten voor het goede doel.

‘Met de ‘Hack de Recruiter!’ campagne proberen wij op een ludieke wijze nieuwe collega’s aan te trekken, en op die manier geld in onze nieuwe collega’s te investeren in plaats van in een recruitmentbureau.’ – Wender van Mansvelt, COO

Groei van bijna 100%
Recruitmentbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond, zo is sinds 2013 het aantal bureaus in Nederland verdubbeld: volgens cijfers van de Kamer van Koophandel van 1251 in 2013, naar 2473 in 2018. Recruiters worden vaak betaald met een percentage van het jaarsalaris van de geplaatste kandidaat. Dit kan oplopen tot 30 procent van het jaarsalaris, en is dus een grote kostenpost voor werkgever.

Over Eaglescience Software
Eaglescience is een innovatief IT-bedrijf in Amsterdam opgericht in 2009 dat maatwerksoftware ontwikkelt en service en hosting van ontwikkelde applicaties inricht. Vanuit de overtuiging dat een klantgerichte aanpak essentieel is voor de acceptatie van eindproducten, wil Eaglescience deel uit maken van het hele proces: van het formuleren van een idee, het starten van het product en het garanderen van de levenscyclus. Naast de ontwikkeling van nieuwe producten voor klanten, blijft Eaglescience innoveren door samen te werken met diverse wetenschappelijke instellingen en universiteiten.

Medewerkers van Eaglescience zijn de belangrijkste succesfactor, daarom wordt er gestreefd naar een optimale balans tussen werk en persoonlijke zaken. Dit geeft de medewerkers veel vrijheid, maar vereist daardoor zelfdiscipline en verantwoordelijkheid.