Brainwave eReader - Eaglescience

Brainwave eReader

Het verrijken van je leeservaringen

Eaglescience neemt deel aan het unieke project de Brainwave eReader. De internationale best selling schrijver Arnon Grunberg heeft speciaal een boek geschreven voor een kort valorisatieproject genaamd de Quantified Reader. Dit project zal een basisimplementatie evalueren van een product dat door het meten van emoties de leeservaring zal verbeteren voor mensen die lezen vanaf een eBook. Brainwave eReader is een gedeelte van het valorisatieproject.

Er worden steeds nieuwe kenmerken ontwikkeld voor eBooks en tablets. Denk bijvoorbeeld aan het verrijken van een eBook of tablet met plaatjes en geluid, het aanpassen van het verhaal of een dialoog starten tussen twee lezers. Het Brainwave eReader project activeert al deze mogelijkheden door het meten van de emotionele staat van de lezer door het gebruik van een combinatie van (neuro)fysiologische metingen (bijvoorbeeld EEG, hartslag en de geleidbaarheid van de huid) en subjectieve waarden.

“Dit project zal een basisimplementatie evalueren die de leeservaring van eBook-lezers verbetert door het meten van de emoties van de lezer.”

Team aan het woord:

‘Dit project was heel leuk en uitdagend. Het was nieuw voor mij om met een distributed system en sensoren te werken, en daardoor met veel data. Daardoor was het echt een puzzel, waar we moesten kijken hoe we op een goede manier in pakketjes de data konden doorsturen, en ze toch op een goede manier en in de juiste volgorde uit konden worden gelezen.

De samenwerking met TNO was erg goed, er was echt sprake van een kruisbestuiving omdat we niet langs elkaar heen werkten, maar veel met elkaar meedachten over het project.

Het was een uitdaging om complexe technieken met de sensoren zo konden inrichten dat ze toepasbaar zouden worden voor consumenten. Omdat dergelijke onderzoeken in een laboratorium setting plaatsvinden en zo nauwkeurig mogelijk moeten zijn, was het even puzzelen hoe we dit toegankelijk en toepasbaar tegelijk konden maken. Samengevat was dit een leuk en innovatief project, nog nooit eerder was het mogelijk om emoties te meten terwijl je een boek leest, of zoals in het project ‘Kunst ontworpen door emoties’ emoties van invloed te laten zijn op kunst.’ – Alex

Gebruikte technieken:

  • Muse – meet hersengolven
  • eSense – skin conductance
  • Wahoo – meet hartslag
  • iPad – verzamelt informatie uit de sensoren
  • Swift – backend
  • Play – server
  • Akka – ontwikkelen pipeline

Brainwave & Eaglescience

COMMIT is een publieke-particuliere onderzoeksgemeenschap waarin universiteiten, technologische instituten en kleine en grote bedrijven deelnemen aan een publieke-particuliere multi-party projecten. Project SWELL (Smart Reasoning Systems for Well-being at Work and at Home) is één van de COMMIT projecten. Brainwave eReader is een deel van het project SWELL.

Meer informatie?

Commit
TNO
Grunberg schrijft een boek voor SWELL project
Wired: a writer and readers
Literatuur in het lab

Of neem contact op met:

Marc Grootjen
m.grootjen@eaglescience.nl