GroeiGids app - Eaglescience

GroeiGids app

Net zoals het Groeiboekje, maar dan op je smartphone!

De GroeiGids app is een onderdeel van het GroeiGids platform, opgezet door verschillende GGD’en en jeugdgezondsheidsorganisaties. De missie van de GGD is het veilig en gezond te laten opgroeien en ontwikkelen van alle kinderen in Nederland. In samenwerking met Eaglescience is de GroeiGids app (her)ontwikkeld. In de app verzamelen ouders alle belangrijke momenten op één plek en kan de ontwikkeling van het kind worden gevolgd. Net zoals in het oorspronkelijke Groeiboekje, maar dan op een smartphone!


GGD Amsterdam en Eaglescience
In samenwerking met verschillende GGD’en en jeugdgezondheidsorganisaties ontwikkelde GGD Amsterdam het GroeiGids platform. Dit platform, bestaande uit een serie GroeiGidsen, website, app, chat en community ondersteunt in heel Nederland verloskundigen, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg in de voorlichting aan (aanstaande) ouders en opvoeders over gezond opgroeien en opvoeden. Van -9 maanden tot jongvolwassenheid.

De missie van de GroeiGids: “(Aanstaande) Ouders en opvoeders in Nederland ondersteuning bieden zodat hun kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.”

GGD Amsterdam was op zoek naar een softwarepartner die snel en vakkundig de bestaande succesvolle app kon optimaliseren en daarmee versnellen: uit gebruikersonderzoek kwamen namelijk een aantal ongemakken aan het licht tijdens het gebruik van de oude applicatie.
Parallel aan dit proces wilde GGD Amsterdam met ons een traject starten om een nieuwe applicatie te ontwikkelen en om klaar te zijn voor de toekomst. In januari 2021 is deze nieuwe app live gegaan.


Tevreden gebruikers
In de nieuwe GroeiGids app kunnen allerlei momenten worden toegevoegd voor een zwangerschap of kind inclusief foto’s of filmpje. Zoals de eerste echo, het eerste lachje, het eerste tandje, een vaccinatie of andere een bijzonder gebeurtenis. Zo verzamelen de ouders alle belangrijke momenten op één plek en kan worden teruggekeken naar de ontwikkeling van het kind. Net zoals in het oorspronkelijke Groeiboekje, maar dan op een smartphone! Het Groeipad kan worden gedeeld met familie, vrienden en zorgverleners en indien gewenst tot digitaal album worden gemaakt en gemaild.

Verder heeft de GGD ervoor gekozen om de GroeiGids app ook een bron van informatie te laten zijn. Een scala aan artikelen over verschillende onderwerpen en voor elke levensfase kunnen in de app worden opgezocht. Een ouder kan chatten via de app met een jeugdverpleegkundige of een ouder kan via de community een vraag stellen. Verder vinden ouders in de app gegevens over hun plaatselijke Jeugdgezondheid- of GGD-organisatie.

In de nieuwe GroeiGids app kan op aanvraag een bericht in een bepaalde regio verstuurd worden aan ouders met kinderen in een bepaalde leeftijd, of op duur zwangerschap. In Amsterdam kwamen bijvoorbeeld regelmatig kinderen op de eerste hulp terecht die met hun voet tussen de spaken kwamen als zij achter op de fiets zaten. Met de app kon de campagne ‘Raak geen spaak’ van Veiligheid.nl ondersteund worden en werden ouders voorgelicht over Veilig achter op de fiets zitten.

Het aantal gebruikers van de applicatie is hoog, omdat de ouders de Groeiboekjes al gebruikten. Deze applicatie is dus eigenlijk een doorontwikkeling van het product dat er al is. Dit maakt de GroeiGids app onder andere tot een succes!


Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers iedere keer weer terugkeren?
Juli 2019 maakten GGD Amsterdam en Eaglescience kennis met elkaar en voerden de eerste gesprekken. In september en oktober 2019 vonden de sprints plaats om de bestaande software te analyseren en de performance te verbeteren.

Met de kennis van de huidige applicatie hielden we brainstorms over mogelijke verbeterpunten. Veelal spraken we over techniek en interface: hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers soepel door de applicatie konden bewegen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat gebruikers terug blijven komen.

Eaglescience heeft met name geholpen met het uitdenken van de interface gericht op usability: gebruiksgemak. We hebben een groot aantal schermen (wireframes) uitgewerkt om voor de echte bouw te onderzoeken hoe het gebruiksgemak geoptimaliseerd kon worden. De user interfaces die we hebben ontworpen zijn onder andere het dashboard, de menustructuur en de zoekfunctie waarmee je leeftijdsspecifieke informatie eenvoudig kunt opzoeken. We hebben de wireframes vervolgens uitgewerkt in designs met constant als doel in ons achterhoofd: het faciliteren van ouders om de ontwikkeling en groei van hun kind te volgen en het makkelijk toegang hebben tot betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden via bijvoorbeeld pushberichten. De interfaces hebben we voorgelegd aan eindgebruikers om ze te toetsen en verder te verfijnen.
In februari 2020 zijn we gestart met de bouw. Qua techniek hebben we uiteraard voor een uitermate stabiel platform gezorgd, zodat de gebruikers niet tegen gebruiksongemakken aanlopen in de snelheid van de applicatie en de verwerking van gegevens. Verder hebben we geholpen met de positionering van de GroeiGids app. Wat moet de applicatie gaan doen voor ouders en professionals en hoe zal de app zich verhouden tot de andere middelen: de website en de community (sinds 2022). Hoe kunnen we, binnen budget, dit tot een geheel maken en de slaagkans vergroten.


De basis die we hebben ontwikkeld in ArchES is stabieler, modulair en hierdoor herbruikbaar
De GroeiGids app is gebouwd in Native Script Angular. We zijn zeer thuis in deze techniek, waardoor versnelde development mogelijk is. Intern maken wij gebruik van een eigen bibliotheek, genaamd ArchES (Architectuur Eaglescience). Met behulp van deze bibliotheek kan er zeer efficiënt ontwikkeld worden. Het is een eerder ontwikkelde stabiele, modulaire ‘basis’ die herbruikbaar is voor al onze projecten. ArchES biedt veel mogelijkheden ten behoeve van het opzetten van een efficiēnte en robuuste structuur. Zo hebben wij de back-end programmatuur dusdanig ingericht dat er verschillende microservices naast elkaar draaien en er niet één grote GroeiGids server draait. Er is bijvoorbeeld een microservice (stuk code) voor mails en pushberichten die verder niets over de werking van het fotoalbum weet. Wanneer er werkzaamheden aan deze service uitgevoerd moeten worden, blijft de rest van de app gewoon functioneren.
Een ander voordeel van de microservice architectuur is de schaalbaarheid. Hierdoor kunnen we ondervangen dat de applicatie overbelast raakt. We kunnen instellen dat bepaalde onderdelen van de applicatie meer power krijgen, meer services, zodat de load beter verdeeld kan worden. De gebruiker kan naar hartenlust blijven inloggen en foto’s uploaden, tegelijkertijd met nog 10.000 andere ouders.

De GroeiGids backend wordt door ons gehost in Microsoft Azure Cloud. Hierdoor kan de app worden opgeschaald en raakt deze zelden overbelast als veel bezoekers tegelijkertijd de app gebruiken. Doordat Eaglescience de hosting faciliteert en ook de support uitvoeren, kan de GGD met al haar vragen over de werking van de applicatie bij één partij terecht.


“Het is super gaaf om hard aan zo’n groot project te werken, dat uiteindelijk zo veel mensen helpt!”
-Tycho

Maatschappelijk relevante software ontwikkelen is, naast leuk werk en zelfontplooiing een van de drie pijlers van Eaglescience Software. Met de opdracht voor het doorontwikkelen van de groeigids app voor de GGD Amsterdam & samenwerkingspartners hebben wij een fantastische-, nieuwe-, maatschappelijk relevante opdracht gekregen! Trots op het team en nu al benieuwd naar wat voor moois er ontwikkeld gaat worden!

 

Meer informatie?
Download de app voor Android
Download de app voor iOS