Inclusive Design - Eaglescience

Inclusive Design

Het creëren van een toolbox voor ICT-diensten en producten

Eaglescience heeft de toolbox “Include” Inclusive Design ontworpen. Deze toolbox is nuttig voor kleine tot middelgrote bedrijven die een ICT-service op product willen ontwikkelen.

De “Include” toolbox helpt de gebruikers in het selecteren, het uitvoeren van en het melden van de resultaten van methoden die gebruikers bij het ontwikkelingsproces van producten en services betrekken. De toolbox doet dit door een stap-voor-stap uitleg, direct beschikbare materialen en voorbeelden met nuttige tips voor het betrekken van doelgroepen te presenteren. De “Include” toolbox beschikt over een groot aantal gebruikersgerichte ontwerpmethoden dat snel, efficiënt en robuust is.

“De Include Toolbox beschikt over een groot aantal gebruikersgerichte ontwerpmethoden die snel, efficiënt en robuust zijn.”

Commit & Eaglescience

Inclusive Design maakt een deel uit van het COMMIT project IUALL (Interaction for Universal Access). Het doel is om de zelfwerkzaamheid, sociale verbintenis en veiligheidsbewustwording van burgers te vergroten via interactie met persoonlijke applicaties en services. COMMIT is een publiek-particulier onderzoeksinstituut waar universiteiten, technologische instituten en kleine en grote bedrijven meedoen aan publiek-particuliere multi-party projecten. Project IUALL is één van de projecten waaraan Eaglescience deelneemt.

Het IUALL (I, You, All) project is begonnen met het idee dat iedereen met computersystemen overweg moet kunnen. Universele toegang vraagt om systemen die ontworpen zijn om iedereen toegang te geven tot het systeem, bijvoorbeeld mensen met moeite met lezen en schrijven, kleine kinderen, burgers met een migratieachtergrond, ouderen en mensen met ernstige handicaps. Het project benadert deze ontwikkelingsuitdaging op twee manieren: eerst door technologie met sociale intelligentie te onderzoeken en daarna door hulpmiddelen te onderzoeken en te ontwerpen voor IT-ontwerpers die hen helpen voor een breed publiek te ontwerpen.

Team aan het woord

‘Het was een interessant onderwerp, mede doordat ik in mijn studie een track ‘mens en machine interactie’ gevolgd heb. Een mooi product maken is één ding, maar het ook bruikbaar maken voor de consument is ook belangrijk. In samenwerking met TNO hebben we daarom goed nagedacht over het ‘user centered development of design’. Bijzonder aan dit project was de goede samenwerking. De communicatie verliep heel goed, de lijntjes waren kort waardoor we efficiënt konden werken. Door dit project heb ik me extra gerealiseerd hoe belangrijk dat is. – Alex

Meer informatie?

Include
Commit

Of neem contact op met:

Marc Grootjen
m.grootjen@eaglescience.nl