Kunst ontworpen door Emoties - Eaglescience

Kunst ontworpen door Emoties

Amsterdam Dance Event & Frankfurther Buchmesse

Project Art Designed through Emotions (ADE) is het resultaat van het COMMIT / SWELL Brainwave project. In het Brainwave project is een mobiele applicatie ontwikkeld (voor de tablet) die data verzamelt en verstuurt van verschillende sensoren (EEG, ECG, EDA) door het meten van de hersenactiviteit, hartslag en de geleidbaarheid van de huid naar een systeem. In dit systeem worden alle verzamelde data geanalyseerd door algoritmen die de emoties meten op een schaal van valentie en opwinding.

Tune in to POLARIS, the official opening of #ADE16 a-d-e.nl/live

Geplaatst door Amsterdam Dance Event op Woensdag 19 oktober 2016

Om de groepsemoties te meten en visualiseren moest eerst de schaal van ons originele platform vergroot worden met de factor 10. Verschillende hardware moest overwogen worden zodat het platform gebruikt kon worden door 20 verschillende mensen tegelijk. De tijd tussen de meting en de output moest gereduceerd worden naar real-time zodat de resultaten gegenereerd werden in een kwestie van seconden. Dit project had algoritmen nodig die emoties konden meten van een kleine groep. Elke deelnemer was verbonden met één knooppunt. De verzamelde data van alle knooppunten werden verzonden naar een groepsanalyzer. Dit is gedaan door de druk te verspreiden over verschillende knooppunten die de gegevens verwerkten, om zo optimaal gebruik te maken van de moderne multi-core processors.

In het kort: het platform, de software en de algoritmen zijn verbeterd om zo met verschillende groepen gebruikers tegelijkertijd om te kunnen gaan. Deze methode van verwerken kan gemakkelijk vergroot worden tot grote netwerken van computers. We hebben real-time gegevensverwerking gemaakt om zo directe feedback mogelijk te maken. We hebben deze algoritmen gebruikt om de emoties te meten van de menigte gebaseerd op individuele psychologische metingen.

Ons doel was om een unieke ervaring te creëren door emoties van personen te meten en deze hen te tonen in de vorm van een lichtshow. Emoties van een grote groep (20 mensen) werden gemeten en leverde real-time feedback. Dit was tijdens Polaris: de openingsact van het Amsterdam Dance Event 2016 en tijdens de  Frankfurter Buchmesse 2016, waar Arnon Grunberg zijn boek “Het Bestand” las.

Tijdens het Amsterdam Dance Event heeft onze mobiele applicatie data verzameld van 20 mensen tegelijkertijd, tijdens het luisteren naar de muziek die speciaal gecomponeerd is voor dit event en tijdens het kijken van een lichtshow. Ondertussen hebben breinsensoren (EEG Muse headsets, gesponsord door Muse), hart (ECG, gesponsord door Wahoo Ticker) en de geleidbaarheid van de huid (EDA, gesponsord door eSense), maten hun emoties real-time. De data werd verstuurd naar een server die draait op een laptop, waar de emoties van de menigte werden berekend. Deze werden vertaald in een MIDI signaal, die de lichtinstallatie en muziek real-time prikkelde. Dit zorgde ervoor dat de artiesten en het publiek samen het muziekstuk creëerden, Polaris.

Op de Frankfurter Buchmesse was een publiek van 20 mensen geselecteerd en werd samengebracht in een geïsoleerde kamer: the Grunberg Lab. Dezelfde opstelling en hetzelfde platform werd gebruikt tijdens het Amsterdam Dance Event. Het publiek was hetzelfde aangesloten als op het Amsterdam Dance event en luisterde naar Arnon Grunberg, die zijn boek “Het Bestand” voorlas. De breinactiviteit werd gemeten en de verschillende niveaus van emoties van blijdschap, enthousiasme, ontspanning, boosheid, verdriet en medelijden werden gemeten. Deze data zijn onderzocht door TNO voor wetenschappelijke doeleinden.

Eaglescience bij RTL Late Night

Bron: RTL Late Night

Team aan het woord:

‘Dit project vloeide voort uit de Brainwave eReader, waar gewerkt werd met een distributed system en sensoren. Hierdoor was het echt een puzzel, waar we moesten kijken hoe we op een goede manier in pakketjes de data konden doorsturen, en ze toch op een goede manier en in de juiste volgorde uit konden worden gelezen.

Wat heel leuk was aan dit project dat je echt kon zien wat voor visueel effect een reeks getallen kan veroorzaken. De opening van Amsterdam Dance Event 2017 was dan ook heel geslaagd. De 20 proefpersonen waren heel enthousiast tijdens de openingsact, wat het extra leuk maakte om aan te werken.’ – Alex

Gebruikte technieken:

  • Muse – meet hersengolven
  • eSense – skin conductance
  • Wahoo – meet hartslag
  • iPad – verzamelt informatie uit de sensoren
  • Swift – backend
  • Play – server
  • Akka – ontwikkelen pipeline

Amsterdam Dance Event & Eaglescience

ADE, Art Designed through Emotions, is een nieuw project dat voortvloeide uit het COMMIT/ SWELL project (welzijn op het werk) en het Brainwave project (het meten van humane emoties tijdens het lezen van een boek van Arnon Grunberg).

Meer informatie?

COMMIT/
SWELL
TNO
Studio Nick Verstand

Of neem contact op met: