OKT - Eaglescience

OKT

Gespreksondersteuning voor Ouder- en Kindteams (OKT) Amsterdam

Ouders, kinderen, jongeren en ook professionals die met jeugd werken, kunnen bij de Ouder- en Kind Teams Amsterdam (OKT) terecht met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. Met financiële ondersteuning van innovatieplatform ZonMW hebben GGD Amsterdam, TNO Child Health, Pharos en Eaglescience Software de OKT app ontwikkeld.

Doelstelling van deze app is het digitaal ondersteunen van de gesprekken tussen zorgprofessionals en gezinnen met een vraag over de ontwikkeling en het opgroeien van kinderen. De digitale ondersteuning faciliteert en structureert het gespreksverloop en ondersteunt de professional en het gezin bij het in kaart brengen van de zorgvraag. Hierdoor kan in een vroeg stadium integrale hulp geboden kan worden die past bij de hulpvraag, wensen en mogelijkheden van alle betrokkenen.

Tijdens interactieve workshops is door de GGD Amsterdam (vrijwillige OKT zorgprofessionals), TNO Child Health en Pharos in beeld gebracht hoe de gesprekken met gezinnen verlopen en wat de wensen en behoeften omtrent digitale ondersteuning zijn van de gezinnen en zorgprofessionals. Eaglescience heeft vervolgens deze wensen en behoeften omgezet in de OKT app die zowel op desktop/laptop als op mobiele apparaten gebruikt kan worden. In de app zijn onder andere enkele veel gebruikte formats opgenomen zoals het ecogram (voor het in beeld brengen van het sociale en professionele netwerk rondom de gezinnen) en de sociale kaart (kennisbank met folders en websites van erkende hulporganisaties zoals bijvoorbeeld opvoeden.nl).

Team aan het woord:

‘Voor de digitale tool voor OKT Amsterdam hebben we een bestaand product (de SamenStarten app) als concept doorontwikkeld en qua techniek volledig opnieuw gebouwd in de meest actuele talen en frameworks. Het was een gaaf project om aan te werken, omdat we in het domein van de hulpverlening weer een nieuwe tool konden ontwikkelen die direct bijdraagt aan het innoveren en professionaliseren van het werk van de zorgverleners. Dit maakt ons werk echt nuttig, doordat je aan iets kunt bouwen wat een maatschappelijk doel dient.

Een bijzondere innovatieve techniek die we voor dit project ontwikkeld hebben is de ‘flow engine’. Daarin wordt van begin tot eind een ‘flow’(procesverloop) gedefinieerd, waarin iedere gebruikersactie leidt tot een nieuwe ‘staat’ van de flow. Dit past heel goed bij de functie die gesprekken ondersteunt van de OKT app, omdat dit precies aansluit bij het verloop van de gesprekken tussen gezinnen en zorgprofessionals. We hebben de CMS (content management systeem) van SamenStarten hergebruikt. Om dit te kunnen integreren is een vertaalmodule gemaakt om het CMS (geschreven in een oudere versie van Angular) te laten aansluiten op de flow engine, geschreven in de meest actuele versie van Angular. We zijn met dit project ook meer richting microservices bewogen. De ontwikkelaars hebben hier waardevolle nieuwe kennis mee opgebouwd, dit maakt het project voor hen extra interessant.

Aan de app hebben we een Ecogram toegevoegd, die je persoonlijke sociale en professionele netwerk visualiseert. Aan het eind van een gesprek tussen zorgprofessional en gezin kan de hulpvraag toegespitst worden op wie uit welke kring het gezin bij deze hulpvraag het beste kan helpen. Technisch gezien was het interessant om de lay-out te maken en te zorgen dat het op elk apparaat het beeld er goed uit ziet. Tenslotte hebben we om de CMS te vullen, via een externe API, een koppeling met de data van opvoeden.nl gemaakt.’ – Gosse

Technieken:

  • Angular frontend
  • Scala backend
  • Docker

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wender van Mansvelt
w.vanmansvelt@eaglescience.nl