Stress Autism Mate - Eaglescience

Stress Autism Mate

Inzicht in dagelijks ervaren stress bij autisten door vragenlijsten

Mensen met autisme ervaren regelmatig stress tijdens hun dagelijkse routine. GGz Centraal onderzocht samen met TNO manieren om hier inzicht in te krijgen en deze doelgroep te ondersteunen. Resultaat van dit onderzoek was het ontwerp van de Stress Autism Mate (SAM). Met SAM wordt er inzicht gecreëerd in stress en dagelijkse routines en worden er tips gegeven om met de ervaren stress om te gaan om zo de kwaliteit van leven te vergroten. Eaglescience heeft in nauwe samenwerking met de GGZ, TNO en de eindgebruikers de applicatie SAM ontwikkeld.


GGz Centraal, TNO en Eaglescience
GGz Centraal vergroot door middel van wetenschappelijk onderzoek haar kennis over psychiatrische aandoeningen en ontwikkelt nieuwe manieren van diagnostiek en behandeling. In dit geval onderzochten zij samen met TNO manieren om bij mensen met autisme inzicht te krijgen in de ervaren stress over hun dagelijkse routine. Het resultaat van dat onderzoek was een prototype van de SAM (Stress Autism Mate) applicatie.
Dit prototype is onderzocht bij meer dan 50 deelnemers en leverde een positief resultaat op: een vermindering in de dagelijkse ervaren stress, verbeterde ‘copingvaardigheden’ en een toegenomen kwaliteit van leven.

GGz Centraal heeft Eaglescience gevraagd dit prototype uit te werken tot een applicatie die voor de doelgroep intuïtief aanvoelt; een app die aantrekkelijk is voor mensen met autisme, waar ze een paar keer per dag naar terug keren om hun ervaren stress bij te houden. Met als doel zelf inzicht te krijgen en behandelaars handvatten te geven om de gewenste doelen te bereiken.


De gebruikers keren telkens weer terug naar de app
De SAM app is een intuïtieve applicatie die met name tijdens behandeltrajecten intensief gebruikt wordt. De interface is zó gebruiksvriendelijk dat de gebruikers telkens terugkeren naar de app. De dag- en weekinzichten die daarmee vergaard worden, zijn handvatten voor de behandelaar en de client.

eaglescience-sam-mockup2

Het werkt als volgt: wanneer de gebruiker de applicatie voor het eerst opent, zijn er verschillende voorkeuren in te stellen. Bijvoorbeeld het tijdstip waarop de eerste vragenlijst van de dag start, het selecteren en toevoegen van persoonlijke tips en de voorkeur voor het gebruikte kleurenpalet (zie rechter scherm). De gebruiker kan aan de slag!
Dagelijks wordt er vier keer, om de vier uur een vragenlijst aangeboden. Op het ‘Vandaag’ dashboard wordt de vragenlijst getoond, of aangegeven dat er momenteel geen vragenlijst klaar staat. Het dashboard geeft aan wat het laatst gemeten stressniveau is met een aantal bijpassende tips.
Wanneer het tijd is voor het invullen van een vragenlijst krijgt de gebruiker een herinnering op het device. De vragenlijst vraagt naar de activiteiten van de laatste vier uur en de mate van stress die daarbij ervaren is. Er wordt gecheckt welke stresssignalen zijn opgetreden en hoe deze in verhouding stonden tot de reguliere ‘staat van zijn’.
Het afsluitende venster met tips geeft oefeningen en handelingen die zowel thuis als buitenshuis gedaan kunnen worden. Om de kwaliteit van leven te verhogen.


De SAM app heeft al meerdere innovatie prijsvragen gewonnen.
Het project wordt breed gedragen door diverse partijen die geloven in de kracht van het ontwikkelen van e-health samen met de gebruikers. GGz Centraal werkt hard aan het slagen van de applicatie en de gebruikers van de applicatie geven aan zeer tevreden te zijn.
De SAM app heeft al meerdere innovatieprijsvragen gewonnen en is een bekende speler binnen de innovatieve zorg:

 • Derde podiumplek van de Dutch Health Hub Innovatie Award 2022
  SAM was één van de 20 zorginnovaties die geselecteerd was voor de award en daarmee bijdroeg aan een duurzame en toekomstbestendige zorg.
 • De Health Valley Bridge Prijs 2021
  Met 52% van de stemmen won SAM een prijs van €15.000,- om te investeren in verdere ontwikkeling. Het bedrag is mede mogelijk gemaakt door Health Valley, Menzis en Academy het Dorp.
 • Selectie Health Impact Accelerator van Health~Holland
  In 2021 werd SAM geselecteerd voor de Health Impact Accelerator van Health~Holland. De Health Impact Accelerator (HIA) is hét programma voor sociaal ondernemers die bij willen dragen aan een gezondere wereld.
 • Good practice bij VGZ: dit wil zeggen dat SAM bewezen en succesvolle goede zorg heeft geleverd voor patiënten tegen lagere kosten. Zodat meerdere patiënten gebruik kunnen maken van deze zorg.
 • Winnaar zorgverslimmer award 2021 van Tenzinger
  Yvette Roke is verkozen tot zorgverslimmer als bedenker van de SAM applicatie. Yvette is psychiater bij GGz Centraal.

GGz Centraal wil het aantal Nederlandse gebruikers van de SAM app vergroten en deze later ook internationaal uitrollen. Doordat we een platform hebben ontwikkeld dat eenvoudig diverse applicaties kan opleveren, kan GGz Centraal zich in de toekomst ook richten op de individuele gebruikers van andere doelgroepen.


Welke technische mogelijkheden zijn interessant voor in de toekomst?
GGz Centraal bracht zeer veel kennis ter tafel. Tijdens de brainstorms wist zij precies te noemen waar de uitdagingen van de doelgroep lagen. Eaglescience heeft geholpen om het initiële plan om te zetten in een lange termijn technisch ontwikkelplan. Hierbij werd er onderzocht welke toekomstplannen en mogelijkheden er zouden kunnen zijn. Na meerdere brainstorms met verschillende stakeholders is er besloten om niet één applicatie te ontwikkelen, maar een software platform waarmee in de toekomst meerdere applicaties voor andere doelgroepen eenvoudig geproduceerd kunnen worden. Elke applicatie wordt modulair opgebouwd uit bestaande functionele onderdelen, zoals vragenlijsten en een dashboard.
Na de brainstorms werd de ontwikkeling van SAM met het opstellen van use cases voortgezet. Wie zijn de toekomstige doelgroepen van de applicatie en welke wensen hebben zij? Welke situaties zullen zich voordoen en welke oplossingen kunnen wij aanbieden? We hebben een aantal schermen uitgewerkt in de vorm van wireframes, waaronder de dagboekfunctie, de vragenlijst en de ‘vandaag pagina’ (landingspagina).
We hebben de enthousiaste cliëntengroep van GGz Centraal direct in deze fase betrokken en de schermen aan hen voorgelegd. De doelgroep kreeg onder andere inspraak over kleuren en fontgroottes. De ervaring die zij deelden over het gebruik van de applicatie op hun mobiele telefoons was van onschatbare waarde.

eaglescience-sam-mockup
Ter illustratie: het ontwerp van het weekoverzicht liet een grid view zien met lijnen terwijl de doelgroep dit te druk vond op mobiel. In samenspraak is gekozen voor een rustige weergave met enkel kleurvlakken.


De losse apps maken gebruik van één platform met configuratiemogelijkheden
Op technisch vlak heeft dit project een aantal interessante onderdelen. Ten eerste is het ontwikkeld met Capacitor. Dit is een als het ware een wrapper (schil) om de webapplicatie heen die gebruik maakt van native (oorspronkelijke) functies van het toestel. Kortgezegd is het een app op je telefoon die op slimme manieren met webtechnieken werkt. De SAM app gebruikt bijvoorbeeld de oorspronkelijke notificatie functie van het device. Ook is het mogelijk om data versleuteld op te slaan.
Het grote voordeel van de gebruikte techniek is dat er sneller ontwikkeld kan worden, omdat automatisch testen makkelijk kan in een webbrowser. Je hebt geen emulator nodig om te zien wat de web-app gaat doen op een mobiele device. Dit zorgt voor een zeer aangename development flow.

Ten tweede is dit project als platform opgezet, wat het mogelijk maakt om relatief eenvoudig nieuwe varianten te lanceren. SAM, SAM junior en STAPP at work zijn drie losse apps, die gebruik maken van hetzelfde platform. We hebben dit ingericht middels brands: er is één set aan voorkeuren en instellingen die per app aan- of uitgezet kunnen worden. Doordat we wisten dat het een branding vraagstuk zou worden, hebben we het zo ingericht dat stylesheets makkelijk aangepast kunnen worden. Hiervoor gebruiken we onder andere SCSS. Hierdoor kan je variabelen definiëren en hergebruiken.

Een derde bijzonder aspect aan deze applicatie is dat deze ook offline gebruikt kan worden. Dit is een wens van de klant gezien het feit dat de doelgroep iedere vier uur gegevens in moet voeren. Het is belangrijk dat dit ook kan wanneer er (tijdelijk) geen internet beschikbaar is. De data wordt lokaal opgeslagen en naar de server gepusht zodra er verbinding gemaakt wordt.

Doordat we Agile werken, was het ten alle tijden mogelijk om resultaten direct te verwerken in een volgende ontwikkelfase. We hebben de architectuur van de software dusdanig opgezet, dat deze bij gewenste aanpassingen goed overeind zou blijven staan.
Het fijne aan de samenwerking met GGz Centraal is dat de klant heel goed wist binnen welke kaders de doelgroep optimalisaties zou willen aangeven.


SAM was een leuk project om aan te werken, omdat de gebruikers er écht iets aan hebben. Er zijn verschillende seminars gegeven aan mensen met autisme en vanuit interviews bleek dat de applicatie iets toevoegde aan hun leven”. Dat geeft een goed gevoel over mijn werk!

Het offline laten werken van de app was een mooie case. Het bouwen van het mechanisme en schematisch werken zodat de applicatie ook lokaal goed draait was een mooie uitdaging.”
-Wessel

Meer informatie?
• Officiële website van SAM
Download de app voor Android
Download de app voor iOS

YOU MIGHT ALSO LIKE