Sharehouselab - Eaglescience

Sharehouselab

Kan een robot zorgen voor meer efficiëntie en tevens de werkbelasting van werknemers optimaliseren?

Busjes met pakketjes zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In grote distributiecentra worden orders verzameld om uiteindelijk uitgeleverd te worden aan klanten. Soms worden hierbij robots – de zogeheten Automatic Guided Vehicles (AGVs) – ingezet als hulpmiddel voor het prioriteren van de ophaalpunten en voor het dragen en vervoeren van de orders. Kan een robot zorgen voor meer efficiëntie en tevens de werkbelasting van werknemers optimaliseren? Door TNO en promovenda Ziagul Hosseini van de Technische Universiteit Eindhoven is een onderzoek gestart in het Sharehouselab in Rotterdam om deze vraag te kunnen beantwoorden. Binnen dit onderzoek staat de mens centraal en het doel is om te kijken hoe de samenwerking tussen toekomstige distributiecentramedewerkers en de AGV’s verloopt. Hierbij wordt bestudeerd hoe de robot zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden zonder dat dit ten koste gaat van het werkplezier van werknemers of tot stress leidt. Samen met de specialisten van de robotfirma en de onderzoekers hebben we in korte tijd een prototype ontwikkeld dat gebruikt wordt in dit onderzoek.


Technische Universiteit Eindhoven, TNO, STC MBO College en Eaglescience
Sharehouse is een ’living lab’: een omgeving waar onderzoek gedaan kan worden naar de toekomst van werken in een distributiecentrum. Het biedt ruimte voor onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO) en bedrijven om te experimenteren met (nieuwe) technologieën. Denk aan automated guided vehicles, virtual/augmented reality, wearables en robots (https://www.sharehouselab.nl/). Sharehouse heeft een fysieke omgeving in de haven van Rotterdam waar wetenschap, onderwijs en praktijk elkaar vinden en waar kennis uitgewisseld kan worden over de nieuwste technieken. In dit lab lopen wetenschappelijk onderzoeken die gefinancierd worden door o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TKI Dinalog en NWO. Het huidige onderzoek is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, TNO en STC MBO College. In het kader van dit onderzoek is Eaglescience gevraagd om te helpen bij de technische implementatie van een geautomatiseerde robot van de firma Probotics.


Samenwerken met Automatic Guided Vehicles
In het kort: in dit onderzoek lopen de deelnemers aan het onderzoek vóór of achter de AGV. Wanneer ze achter de AGV aanlopen dan volgen ze de geplande route. Er zijn mensen die dat een fijne manier van werken vinden. Wanneer de deelnemers aan het onderzoek vóór de robot lopen, dan gebruiken zij de robot puur als hulpmiddel om de gepickte orders te vervoeren. Hierbij bepaalt de werknemer zelf dus de route. In dit onderzoek werd gekeken hoe elk van beide manieren van samenwerken met de AGV deelnemers bevalt en welke manier het meest efficiënt is. Hiervoor moest er software ontwikkeld worden die de tijd en de samenwerking tussen de deelnemer en de AGV bij 300 deelnemers meet.

We hebben een webinterface ontwikkeld waarop we orders kunnen doorgeven. De deelnemers kunnen zien waar ze welke order moeten picken en of ze vóór of achter de AGV moeten lopen. De AGV rijdt de meest efficiënte route door middel van waypoints op de hoeken van de schappen. De situational awareness is al voorgeprogrammeerd bij de robot: hij weet waar hij is en welke obstakels er in de ruimte staan. Ook maakt hij zelf de juiste draaiingen en meet hoe snel hij dat kan doen.
Naast de interface hebben we de communicatie met de robot aangescherpt. We kunnen hierdoor data snel opslaan en commando’s aan een queue geven die real time worden uitgevoerd. Zo weet de robot pas na het arriveren bij stelling A dat hij naar stelling B moet. Zo kunnen continue de beste voorwaarden worden gemeten en afgestemd.


Een typische Eaglescience klus
De samenwerking tussen TNO, de promovenda van de Technische Universiteit Eindhoven en Eaglescience maakte het een typische ‘Eaglescience klus’. We hebben geholpen door in het gat te springen tussen de onderzoeksvraag en de verwachte uitkomsten. We hebben een verbinding gelegd en slimme oplossingen bedacht om een meetinstrument te ontwikkelen dat resultaten kan presenteren om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. We hebben daarbij kritisch gekeken naar wat er al was en eventuele bestaande code hergebruikt. Er bestond immers al software vanuit de Probotics. Samen met de specifieke onderzoekswensen vormde dit een mooie maatwerk opdracht voor Eaglescience.


Timing en countdowns
Voor dit project hebben we gewerkt met Observeables, een techniek om met timing en countdowns te werken. Er ontstaat daardoor een queue: als je een opdracht in die queue zet, dan volgen automatisch de volgende handelingen. Daar is geen tussenkomst van een interactie (interactie-driven) voor nodig zoals het klikken op een knop. Over de gehele linie kunnen we resultaten tonen over bijvoorbeeld tijdsduur voor het vervullen van een opdracht. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om ook inschattingen te maken voor de toekomst.

In het lab is niet altijd stabiel internet, waardoor we een eigen netwerk hebben moeten opzetten. Binnen dit netwerk moesten de onderdelen: robot, back-end en front-end met elkaar communiceren. Het werken met bestaande software heeft altijd wat voeten in de aarde omdat we daar de knelpunten met de nieuwe code mee moeten onderzoeken. Bovendien had de software van de robot al een eigen interface waar we onze wensen op aan moesten vullen. Al met al een leuke klus, zéker omdat het een onderzoekstraject betreft waar wij graag een steentje aan bijdragen.


“De samenwerking tussen ons was prettig, de lijntjes waren kort en geen vraag was te gek. De programmeurs dachten goed met ons mee en gaven bij iedere stap aan wat de mogelijkheden waren. We zijn tevreden met jullie service.”

-Ziagul Hosseini


“Het was geen typische opdracht waarbij we from scratch datamodellen moesten opzetten. Juist het werken met bestaande software was een leuk, we konden een ‘kijkje in de keuken’ doen bij software met een eigen interface. Het was leuk om bij te dragen aan een onderzoekstraject.”

-Alex