Space Fortress - Eaglescience

Space Fortress

Inzicht in skills retentie door gaming

Voor de twee onderzoeksinstituten TNO en Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) hebben wij een onderzoeksomgeving gebouwd voor het spel Space Fortress. Van origine is Space Fortress een cognitief spel dat is ontwikkeld door cognitieve psychologen van de universiteit van Illinois, als een hulpmiddel om leer- en trainingsstrategieën te bestuderen.

NLR en TNO hebben een eigen versie van het spel ontwikkeld en wij hebben extra functionaliteiten toegevoegd door er een onderzoeksomgeving omheen te bouwen. Zo kan er op grote schaal onderzoek worden gedaan naar leer- en trainingsstrategieën. Deze extra functionaliteiten automatiseren alle elementen van het onderzoek, waardoor inbreng of supervisie van proefleiders in real-time overbodig zijn. Omdat er onderzoek gedaan wordt naar de personalisatie van het leren, is het noodzakelijk dat instructie, oefeningen, spelsessies, feedback en opdrachten gepersonaliseerd geconfigureerd en aangeboden kunnen worden.

Skills retentie
Met het platform kunnen er statistieken uit het spel gebruikt worden voor onderzoek naar hoe mensen leren. In de versie van Space Fortress van het NLR wordt er gefocust op skills retentie: het behouden van vaardigheden. Om dit te onderzoeken wordt er eerst een lange periode geoefend waarna geleerde vaardigheden worden vastgelegd met behulp van ons platform. Vervolgens wordt er een tijd niet gespeeld. De eerstvolgende keer dat er weer gespeeld wordt kan er gekeken worden hoeveel van de geleerde vaardigheden behouden zijn. Vervolgens worden hertrainingen aangeboden, waarbij onderzocht wordt hoe dit voor elke persoon op het meest geschikte moment kan plaatsvinden.

Het platform
Het platform voegt verschillende functionaliteiten toe aan het spel: zo kunnen proefpersonen voor een spel uitgenodigd worden en kunnen er voor hen speciale leerpaden en trajecten klaargezet worden. Door middel van een analysescript geschreven in R kunnen alle data verzameld, geëxporteerd, geïmporteerd en op verschillende manieren gefilterd worden. Daarna kunnen de data met een extern programma (bijvoorbeeld SPSS) geanalyseerd worden.

Technieken:

  • Scala voor backend;
  • Play voor backend;
  • MongoDB;
  • MySQL;
  • Angular voor frontend;
  • Functionaliteit om R scripts te kunnen aanroepen;
  • Unity voor de webversie van Space Fortress. (NLR)

Team aan het woord

‘Space Fortress vond ik een erg leuk en uitdagend project omdat ik met verschillende interessante technieken kon werken zoals MongoDB en R, en onze eigen technieken konden combineren met technieken die gebruikt werden door TNO en NLR. Binnen het team ging alles heel soepel; we konden de taken snel reviewen en elkaar goed helpen. Omdat delen van de applicatie ontwikkeld waren door TNO en NLR (zoals de game), moesten we goed afstemmen en nauw samenwerken. Dat beviel goed en is absoluut gelukt en ik kan terugkijken op een leuk project en een mooi product!’  – Nick